Archive for Leden, 2013

M&M 125: Éra Nevadilů

25.1.2013

Oni to dokonce vydávají za dobrou zprávu! Rada pro reklamu si libuje, že za minulý rok měla méně stížností, a především že bylo nejméně závadných reklam za posledních deset let. Jenom čtyři neprošly!

(more…)

M&M 124: Učení bolí

18.1.2013

Toto přísloví platí i v  komunikaci. Vlahé sny některých zadavatelů, že spotřebitele budeme edukovat a vychovávat, narážejí na prostý fakt: lidi se učit nechtějí. Mnohým marketérům to moc nevadí, jejich pud vychovávací je silnější než naslouchání spotřebitelům.

(more…)

M&M 123: Mladí hrají starým

11.1.2013

Co je „Staří hrají mladým,“ už víme. V poslední době se objevuje obrácený gard.

Politici umotali penzijní reformu, finančníci zareagovali.

(more…)

M&M 122: Spílání publiku

4.1.2013

Peter Handke v půli šedesátých let překročil tehdejší tabu, jeho postavy verbálně zaútočily na divadelní publikum. Původní šok záhy vyvanul stejně jako pel Handkeho hry.

(more…)