Archive for Srpen, 2016

MSM 152: Zbytnělé zbytečnosti

29.8.2016

Zeptal jsem se: „A tohle je co?“

Odpověděli: „To je naše vyhlášená Pečeť Závazku 100% Garance Naprosté Spokojenosti Šťastného Spotřebitele. Tu dáváme všude.“

„A proč?“

Nastalo ticho přímo řvavé. Pak někdo váhavě pronesl: „Protože to tak děláme už léta…?“

(more…)

MSM 151: Einmal ist keinmal

15.8.2016

Dřív byl svět větší a kulatější a šejdíři všech směrů, tvarů a profesí měli život snazší. Ať už se to jmenovalo zájezdní divadlo, prodejní výstava, Černá maska z ciziny povolaná, tam velmi populární, anebo Cirkus z hor, princip byl stejný: zaujmout, prodat brak, a než se křupani vzpamatujou, hejá, už jsme pryč.

(more…)

MSM 150: Maličkých lákati

1.8.2016

V úterý jsem nevěděl, že existuje něco jako Svaz školkařů. Ve středu už jsem se to naučil – a věřte mi, dám si na ně pozor! Takže malý happy end?

Ani ne. Organizace, která k mému úžasu nesdružuje pány postávající před školkami, pojala podezření, že její řady slábnou. Proto se rozhodla lákati maličkých, aby přišli k ní. Jak jinak než hip hopem!

(more…)