Archive for the ‘product placement’ Category

Product placement očima klienta, vol. II

21.2.2010

Posledně jsme skončili u PUSH přístupu a u nutnosti meta-komunikace, tedy u nutnosti věnovat více prostředků na komunikaci slibu, že produkt divák ve filmu uvidí, než na film samotný.

(more…)

Product placement očima klienta, vol. I

6.2.2010

Po krátkém pohledu na historii a rozmanitost PP se ptáme: jak může klient něco podstatného z PP získat? Co klient od PP vlastně očekává.

(more…)

Product placement, aneb “Již staří Římané…”

6.2.2010

Co je PP už jsme si definovali minule. Dřív než nás pohltí teorie, push a pull a podobně, snad i vás zaujme, že PP nevznikl hned se vznikem audiovizuálních kousků.

(more…)

Product placement se na nás zatím nevalí, ale všeho dočasu!

5.2.2010

Product placement má štěstí v neštěstí – tak dlouho se schvaloval, až plné Tiché oceány blábolů, zvané hype, mezitím usnuly.

(more…)