Menu du jour: Co na to říká svět?

18.3.2020

To už je tak dáno: kdo si nevěří, pošilhává po okolí, jak je hodnocen. Propadá tomu oranžová hlava severoamerické velmoci, propadá tomu zdejší potomně zakoupivší se premiér, a ne že by byli sami.

Číst zbytek příspěvku »

Menu du jour: Tohle složil Rychlonožka

17.3.2020

Kde by byla historická paměť lidstva bez oznamovacího pudu? Víte, o kolik méně bychom toho věděli, kdyby se u velké části mostům studní, věžů, hradů, cest a svatostánků nenalezly příslušné sloupy, desky a kameny, na nichž hlásáno TOTO JSEM DAL VDĚČNÉ VEŘEJNOSTI POSTAVIT Ó JÁ SÁM VELIKÝ (jméno a zpodobnění začasté pozdějšími vděčnými generacemi vytlučeno)?

Číst zbytek příspěvku »

M&M20 061: Bezkontaktní marketing

16.3.2020

A máme pandemii. Kolem sebe, kolem blízkých a kolem glóbu. Už se jí ujali největší talenti planety – od muže s účesem z chemlonu, který prohlásil, že doktoři žasnou, co toho ví, až po minipraotce, co přivedl svůj hnojný lid od Dunaje k Top hotelu.

Číst zbytek příspěvku »

Menu du jour: Kdo za to může?

15.3.2020

Netrvalo to tak dlouho. Objevuje se klíčová otázka, která je patrně hluboce zakořeněná v lidské povaze.

Číst zbytek příspěvku »

Menu du jour: Čecháčkovství

14.3.2020

Jéje, nebojte, se, nebude se moralizovat, vážně! A když, tak jen ke konci.

Číst zbytek příspěvku »

M&M20 060: Zdravý rozum

9.3.2020

Někdy se mu taky říkalo selský. Asi podle představy, že sedlák, pevně na zemi rozkročen, nebude při myšlení ulétat kamsi do výšin intelektuálna, které se rádo nechá okouzlit vyhrávkami a fanfárkami. Snad to i kdysi platilo, jenže existence neméně starého rčení „Čím pitomější sedlák, tím lepší brambory“ ukazuje, že závislost mezi selským rozumem a výsledky pěstění nemusí být tak přímá.

Číst zbytek příspěvku »

Menu du jour: Od kritika k pošukovi

8.3.2020

Pošuků je mnoho druhů, nechci je ani klasifikovat, ba ani vyjmenovávat. Nejsem Sisyfos.

Ale za léta pozorování našel jsem aspoň jeden prubířský kámen, i když to není destička buližníku.

Číst zbytek příspěvku »

Menu du jour: Eintopf zaměnitelnosti

7.3.2020

Když hokej, všichni hokej.

Kdo nemůže na stadión, rozdává lístky, kdo ne, fotí aspoň joudu s hokejkou.

Číst zbytek příspěvku »

M&M20 059: Poprask mezi regály

2.3.2020

Svého času jsme byli dobří v parodiích: v zemi, kde nevznikl jediný western, se zrodila jeho skvělá persifláž. Nebyly tu filmy se superhrdiny – ale Jessii zabít chtěli. 007 se nedostavil, ale W4C byl zničen domácími zdroji.

Kde jsou ty doby.

Číst zbytek příspěvku »

Nebu du jour: Na aktuálních vlnkách

1.3.2020

Částečně za to může ta strašná nadprodukce, částečně duševní lenost, částečně pocit, že zmíním aktualitu a budu světovej.

Číst zbytek příspěvku »